Lễ trao chứng nhận nghiệp vụ bảo vệ do bộ công an cấp

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 2849 | Cật nhập: 2/21/2023 3:14:14 PM | RSS

Căn cứ nghị định số 1413/QĐ-BCA(X12) ngày 30/7/2007 của Tổng cục III - Bộ công an cho phép TTHL & BDNV Cục cảnh sát bảo vệ (C65) được đào tạo và cấp giấy chứng nhận bảo vệ vệ sĩ.

Ngày 28/6/2019 công ty Tây Đại Dương tổ chức trao giấy chứng nhận nghiệp vụ cho các đồng chí hoàn thành khóa học.
Lễ trao chứng nhận nghiệp vụ bảo vệ do bộ công an cấp