Họp Giao Ban Ca Trưởng

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 2900 | Cật nhập: 5/21/2014 2:01:46 PM | RSS

Vào lúc 7 giờ 30 phút, Công ty TNHH MTV DVBV Tây Đại Dương tổ chức họp giao ban, thành phần tham dự gồm Giám đốc, Các Phòng Ban và các đồng chí Ca trưởng

Nhằm theo dõi xuyên suốt những hoạt động của các bộ phận trong công ty, hoạt động của các mục tiêu để kịp thời điều phối và đáp ứng được yêu cầu của khách hàng trong từng giai đoạn. Để triển khai được điều này, hàng tuần, công ty luôn tổ chức họp giao ban của công ty vào sáng ngày thứ 7 để các bộ phận báo cáo tình hoạt động của bộ phận mình, cũng như các mục tiêu báo cáo về tình hình thưc hiện nhiệm vụ, các thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai.

Họp Giao Ban Ca TrưởngHọp Giao Ban Ca Trưởng

Bên cạnh đó, cuộc họp giao ban là nơi để Ban giam đốc lắng nghe phản hồi của các đồng chí Ca trưởng thông qua và bộ phận các Phòng ban để có những điều chỉnh và phát huy cho phù hợp, nhằm giải quyết triệt để yêu cầu của khách hàng.

Với tinh thần “công việc là trên hết” trong những cuộc họp giao ban, anh em cán bộ công nhân viên đã nhiệt tình đóng góp ý kiên giải quyết cho từng công việc, đóng góp những sáng kiến sáng tạo trong vấn đề nghiệp vụ và tổ chức quản lý, nhằm nâng cao sức cạnh tranh cho công ty trong năm 2013..